dilluns, 25 de març de 2019

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL


CATALÀ

Hi ha moltes maneres de treballar la consciència emocional, si bé és cert, com més de manera vivencial la treballem més real serà l'aprenentatge, més conscient i més real, i tots aquests aspectes la faran més pura i més estable.

I és que totes les persones necessitem reconèixer les nostres pròpies emocions. Necessitem poder identificar tot allò que sentim, tot allò que vivim i posar-li nom de manera conscient.

Fer aquest procés ens fa ser conscients del que implica relacionar-se i viure en general.

La consciència emocional no només ens aporta coneixements per identificar les nostres pròpies emocions, sinó que ens ofereix les eines necessàries per reconèixer i entendre també el que estan vivint les persones del nostre voltant, i això ens fa créixer personalment molt, fomentant l'empatia i l'assertivitat.


NO vinc a fer-vos una màster class sobre emocions, primer xq no tinc els coneixements necessaris, i segon xq no m'agraden les masterclass, GENS.

Només vull aportar alguna dinàmica que realment fa molt de temps que està funcionant a les meves aules o amb els grups d'infants i joves amb els que jo he treballat i que crec que podeu incorporar de manera relativament senzilla a totes les rutines diàries.

La dinàmica consisteix a poder crear una línia temporal de les nostres emocions amb una temporalització setmanal.

L'objectiu final és que a final de setmana puguem visualitzar com hem estat durant tota la setmana. Aquest serà el nostre punt de partida de treball.

La dinàmica doncs tracta de què cada dia, cada membre del grup, abans de començar les activitats, classe, formació, identifiqui quin és el seu estat d'ànim, i enganxi sota el dia de la setmana corresponent la seva emoció del dia.

És important, que en els grups que considereu que estan preparats per a fer-ho, siguin ells mateixos els que decideixin i reflexionin sobre quines emocions poden sentir al llarg del dia o d'una setmana, i aquelles seran les opcions amb les quals treballareu.

Amb infantil i primària també és important treballar en aquesta línia, cal que us assegureu que treballareu d'acord amb emocions que identifiquen com a seves, que han viscut i que saben xq les sentim o com a mínim estan treballant en aquest procés, ja que per això treballem la consciència emocional.

En el cas dels joves, nosaltres treballem amb emoticones, que podreu descarregar aquí.

En el cas dels infants, infantil i primària, us recomano que invertiu una estona del vostre dia a dia a treballar amb els infants les mocions, de manera que puguin ells mateixos representar les emocions que més senten cada dia amb la seva pròpia cara i els feu una foto a cadascun d'ells per tal que se sentin molt més identificats.

Hi ha dies que no volen compartir amb el grup el seu sentiment, i cal respectar la seva decisió, hi ha dies que no saben posar nom al que estan sentint, i potser amb una mica de conversa entre tots generem un nou aprenentatge, treballeu sempre des del respecte i la proximitat.

És important que nosaltres també participem, de fet a la meva feina som els reis d'explicar si tenim un bon o mal dia! Mai amb detalls explícits, però som els seus referents i és important que entenguin que la vida no tot és estar sempre content, i que estar trist no és pas dolent.

Quan acaba la setmana, dediquem una estona a observar la nostra gràfica, per a veure quines emocions han estat més marcades. Quines s'han repetit més, quines no hem sentit, xq ha estat així....i això és el que més ens ajuda a reflexionar.

Si voleu descarregar el material, ho podeu fer gratuïta aquí!


Dies de la setmana
Emoticonos

CASTELLÀ 

Hay muchas maneras de trabajar la conciencia emocional, si bien es cierto, cuanto más de manera vivencial la trabajamos más real será el aprendizaje, más consciente y más real, y todos estos aspectos la harán más pura y más estable.

Y es que todas las personas necesitamos reconocer nuestras propias emociones. Necesitamos poder identificar todo aquello que sentimos, todo aquello que vivimos y ponerle nombre de manera consciente.

Hacer este proceso nos hace ser conscientes del que implica relacionarse y vivir en general.

La conciencia emocional no solo nos aporta conocimientos para identificar nuestras propias emociones, sino que nos ofrece los aspectos necesarios para reconocer y entender también lo que están viviendo las personas de nuestro alrededor, y esto nos hace crecer personalmente mucho, fomentando la empatía y la asertividad.

NO vengo a haceros una máster class sobre emociones, primero xq no tengo los conocimientos necesarios, y segundo xq no me gustan las masterclass, NADA.

Solo quiero aportar alguna dinámica que realmente hace mucho tiempo que está funcionando en mis aulas o con los grupos de niños y jóvenes con los que yo he trabajado y que creo que podéis incorporar de manera relativamente sencilla a todas las rutinas diarias.

La dinámica consiste en poder crear una línea temporal de nuestras emociones con una temporalización semanal.

El objetivo final es que a final de semana podamos visualizar cómo hemos estado durando toda la semana. Este será nuestro punto de partida de trabajo.

La dinámica pues trata de que cada día, cada miembro del grupo, antes de empezar las actividades, clase, formación, identifique cuál es su estado de ánimo, y enganche bajo el día de la semana correspondiente su emoción del día.

Es importante, que en los grupos que consideráis que están preparados para hacerlo, sean ellos mismos los que decidan y reflexionen sobre qué emociones pueden sentir a lo largo del día o de una semana, y aquellas serán las opciones con las cuales trabajaréis.

Con infantil y primaria también es importante trabajar en esta línea, hace falta que os aseguráis que trabajaréis de acuerdo con emociones que identifican como suyas, que han vivido y que saben xq las sentimos o como mínimo están trabajando en este proceso, puesto que por eso trabajamos la conciencia emocional.En el caso de los jóvenes, nosotros trabajamos con emoticonos, que podréis descargar aquí.

En el caso de los niños, infantil y primaria, os recomiendo que invirtáis un rato de vuestro día a día a trabajar con los niños las emociones, de forma que puedan ellos mismos representar las emociones que más sienten cada día con su propia cara y les hacéis una foto a cada uno de ellos para que se sientan mucho más identificados.

Hay días que no quieren compartir con el grupo su sentimiento, y hay que respetar su decisión, hay días que no saben poner nombre a lo que están sintiendo, y quizás con un poco de conversación entre todos generamos un nuevo aprendizaje, trabajar siempre desde el respeto y la proximidad

Es importante que nosotros también participemos, de hecho en mi trabajo somos los reyes de explicar si tenemos un buen o mal día! Nunca con detalles explícitos, pero somos sus referentes y es importante que entiendan que la vida no todo es estar siempre contento, y que estar triste no es nada malo.

Cuando acaba la semana, dedicamos un rato a observar nuestra gráfica, para ver qué emociones han estado más marcadas. Qué se han repetido más, qué no hemos sentido, xq ha estado así....y esto es lo que más nos ayuda a reflexionar.

Si queréis descargar el material, lo podéis hacer gratuita aquí!


Días de la semana
Emoticonos

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada