dilluns, 4 de març de 2019

EDUCAR EN EL FEMINISME

CATALÀ

He de confessar que m'esta passant una cosa que no volia que em passes, i és que començo a estar tipa de pensar en el 8 de març. Enteneu-me, el que em cansa és la pressió que sembla que només es treballen aquests aspectes ara al març i ostres jo estic acostumada a generar contingut per educar en el feminisme tot l'any però de cop em sento una mica pressionada! Ho havia de dir!

Un cop dit això, us porto 11 fitxes per treballar diferents aspectes, finalment he fet que les fitxes no tinguessin cap relació les unes amb les altres, ja que d'aquesta manera les podeu lligar les unes amb les altres, però si teniu pensat dedicar poc temps a treballar aquests aspectes doncs podreu treballar una fitxa concreta!

Treballeu des de l'objectivitat, el respecte i l'educació, sempre! Deixeu que ells i elles aportin les seves pròpies mirades, no els condicioneu, fer-los pensar i opinar i permeteu que cada persona pugui crear la seva pròpia opinió, no es tracta d'imposar una decisió sinó d'ajudar-los i acompanyar-los a pensar i crear la seva pròpia!

Oferir tot el material que pugueu i ajudeu al grup a fer bones recerques. Entre tot el grup i amb la vostra ajuda arribareu a bones reflexions i conclusions.

Sovint per a treballar alguns temes, és important que abans treballem molt l'autoconcepte, l'autoestima, ja que tots aquests aspectes són els que ens ajudaran a interioritzar altres conceptes.
 

Us explico breument cada fitxa:


Fitxa per poder treballar aspectes importants sobre nosaltres mateixos i mateixes, per experimentar una mica en tot allò que pensem de nosaltres i el que podem millorar. També trobareu un espai, xq valorin quin és segons ells o elles el seu propi nivell de masclisme


Fitxa molt important! Sempre us explico que jo la primera pregunta que faig per obrir una sessió és aquesta!

 Anem a veure una mica quin és el nivell de cada persona. Així sabrem en quin punt ens trobem i us asseguro que sempre és molt interessant el que surt en aquests apartats!


Veurem una mica quina són les paraules totalment estereotipades, així com molts altres aspectes amb grans rols de gènere! Des d'aquest punt de vista podrem començar a reflexionar!


 Ja coneixeu aquesta activitat! Cal conèixer en qui recauen els rols de gènere, les tasques domèstiques, dins de la llar amb aquesta fitxa ho podreu fer de manera molt visual!


 Treballem situacions de discriminació de gènere en els mitjans de comunicació!

 Treballem situacions de discriminació de gènere en les xarxes socials!Analitzem la música!

De moment podeu descarregar aquest material en:
 

Català
 

Castellà

Gallec

Si voleu traduir aquesta material algun idioma només ho heu de dir!


CASTELLÀ 


Tengo que confesar que me esta pasando una cosa que no quería que me pasase, y es que empiezo a estar cansada de pensar en el 8 de marzo. Entendedme, lo que me cansa es la presión que parece que solo se trabajan estos aspectos ahora en marzo y ostras yo estoy acostumbrada a generar contenido para educar en el feminismo todo el año pero de golpe me siento un poco presionada! Lo tenía que decir!

Una vez dicho esto, os traigo 11 fichas para trabajar diferentes aspectos, finalmente he hecho que las fichas no tuvieran ninguna relación las unas con las otras, puesto que de este modo las podéis ligar las unas con las otras, pero si tenéis pensado dedicar poco tiempo a trabajar estos aspectos pues podréis trabajar una ficha concreta!

Trabajar desde la objetividad, el respeto y la educación, siempre! Dejar que ellos y ellas aporten sus propias miradas, no los condicioneis, hacerlos pensar y opinar y permitir que cada persona pueda crear su propia opinión, no se trata de imponer una decisión sino de ayudarlos y acompañarlos a pensar y crear la suya  propia!

Ofrecer todo el material que podáis y ayudar al grupo a hacer buenas investigaciones. Entre todo el grupo y con vuestra ayuda llegaréis a buenas reflexiones y conclusiones.

A menudo para trabajar algunos temas, es importante que antes trabajemos mucho el autoconcepto, la autoestima, puesto que todos estos aspectos son los que nos ayudarán a interiorizar otros conceptos.
 

Os explico brevemente cada ficha: 

Ficha para poder trabajar aspectos importantes sobre nosotros mismos y mismas, para experimentar un poco en todo aquello que pensamos de nosotros y el que podemos mejorar. También encontraréis un espacio, para que valoren cuál es según ellos o ellas su propio nivel de machismo.

Ficha muy importante! Siempre os explico que yo la primera pregunta que hago para abrir una sesión es esta!


Vamos a ver un poco cuál es el nivel de cada persona. Así sabremos en qué punto nos encontramos y os aseguro que siempre es muy interesante lo que sale en estos apartados!

Veremos un poco cuál son las palabras totalmente estereotipadas, así como otros muchos aspectos con grandes roles de género! Desde este punto de vista podremos empezar a reflexionar!


Ya conocéis esta actividad! Hay que conocer en quien recaen los roles de género, las tareas domésticas, dentro del hogar con esta ficha lo podréis hacer de manera muy visual!


 Trabajamos situaciones de discriminación de género en los medios de comunicación!


Treballem situacions de discriminació de gènere en les xarxes socials!


 Analizamos la musica!


De momento podéis descargar este material en:
 

Catalán
 

Castellano

Gallego

Si queréis traducir esta material a algún idioma solo lo tenéis que decir!

1 comentari:

  1. Muchisimas gracias por este material tan valioso a la par que útil !!

    ResponElimina