dimarts, 11 de gener de 2022

EL GRAN MÓN DE LES CONVERSES

CATALÀ 


Cada vegada que em poso a crear un recurs per a treballar amb persones neurodivergents me'n adono de com el simple fet d'etiquetar-nos com a neurotípics ens avala per a tenir converses més estructurades, buides, caòtiques i on tot val, però en el cas de les persones TEA perquè representa que requereixen un acompanyament en aquest aprenentatge.

Després d'aquesta entradilla hater, us explico de què va aquesta història.


És cert que en algunes ocasions les persones joves amb les quals treballo els costa establir converses, seguir una estructura, obrir nous canals o generar temes de conversa així com mantenir aquesta.

I també és cert que simular-ho, practicar-ho i tenir un suport els dona seguretat així que ole aquestes persones que posen atenció en la seva manera de comunicar-se.

I en això caminem!
És un recurs per a ser plastificat i posar-li una anella com si fos un clauer. Jo no tinc plastificadora des de de fa temps i ara com ara ho tinc d'aquesta manera, així i tot aquesta és la intenció.


No és un recurs rígid, només pretén donar algunes pautes perquè la persona pugui ancorar-se a una seguretat si perd el rumb. També és útil per a generar simulacres, role playing i situacions vivencials amb l'objectiu d'anar practicant en espais de seguretat i veure com afrontem la situació social.

No és fàcil obrir-se a un món que sovint et mira amb uns ulls estranys! Així que si podem, facilitem la vida.

També és molt interessant que treballem des de l'imprevist que moltes vegades són aquestes situacions en les quals no sabem com actuar.

I finalment em sembla imprescindible que la persona estigui preparada per a generar converses, se senti motivada i li generi interès. Això també és respectar a les persones a les quals acompanyem!Si el voleu descarregar ho podeu fer aquí!


CASTELLÀ

Cada vez que me pongo a crear un recurso para trabajar con personas neurodivergentes me doy más cuenta de como el simple hecho de etiquetarnos como neurotípicos nos avala para tener conversaciones más estructuradas, vacías, caóticas y donde todo vale, pero en el caso de las personas TEA pues representa que requieren un acompañamiento en este aprendizaje.


Después de esta entradilla hater, os cuento de que va esta historia.


Es cierto que en algunas ocasiones las personas jóvenes con las que trabajo les cuesta establecer conversaciones, seguir una estructura, abrir nuevos canales o generar temas de conversación así como mantener esta.


Y también es cierto que simularlo, practicarlo y tener una chuleta les da seguridad así que ole esas personas que ponen atención en su manera de comunicarse.


¡Y en eso andamos!


Es un recurso para ser plastificado y ponerle una anilla como si fuera un llavero. Yo no tengo plastificadora des de hace tiempo y por ahora lo tengo de esta manera, pero esa es la intención.


No es un recurso rígido, solo pretende dar algunas pautas para que la persona pueda anclarse a una seguridad si pierde el rumbo. También es útil para generar simulacros, role playing y situaciones vivenciales con el objetivo de ir practicando en espacios de seguridad y ver cómo afrontamos la situación social.


¡No es fácil abrirse a un mundo que a menudo te mira con unos ojos extraños! Así que si podemos, facilitemos la vida.


También es muy interesante que trabajemos des del imprevisto que muchas veces son esas situaciones en las que no sabemos cómo actuar.


Y por último me parece imprescindible que la persona esté preparada para generar conversaciones, se sienta motivada y le genere interés. ¡Eso también es respetar a las personas a las que acompañamos!


¡Si lo queréis descargar lo podéis hacer aquí!